Kávu odesíláme čerstvě praženou. Všechno zboží MÁME SKLADEM v ČR. Doručujeme již do 2 dnů.

Reklamační řád

Reklamační řád

 

 1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí tímto reklamačním řádem a právním řádem České republiky. Kupující či spotřebitel je povinen ihned po dodání zboží toto zkontrolovat, prohlédnout a případné zjištěné vady bezodkladně oznámit prodávajícímu.
 2. Způsoby oznámení závady:
  1. e-mailem: kavypitel@kavypitel.cz
  2. písemně na adresu: Kávy pitel s.r.o., Přítoky 1, 284 01 Miskovice
  3. osobně na adrese: Kávy pitel s.r.o., Přítoky 1, 284 01 Miskovice
 3. Při reklamaci je kupující či spotřebitel povinen prodávajícímu poslat nebo předložit všechny doklady, které se v rámci objednávky předány prodávajícím, jako je např. faktura, paragon či dodací list apod.
 4. Prodávající podá spotřebiteli nebo kupujícímu do 3 pracovních dní zprávu o postupu vyřizování reklamace.
 5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nesprávným nebo chybným používáním, skladováním nebo neodborným používáním zboží či služeb. Stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto druhu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 6. Pokud je zásilka poškozena poštou nebo přepravní firmou, kterou prodávající zboží posílá kupujícímu nebo spotřebiteli, je spotřebitel či kupující povinen při převzetí zboží sepsat reklamační zápis s přesným popisem a rozsahem poškození a fotodokumentací s pracovníkem pošty nebo přepravní firmy a poté doručí kopii tohoto zápisu a fotodokumentaci prodávajícímu na e-mail:kavypitel@kavypitel.cz.
 7. Prodávající poté vyřeší na základě těchto podkladů reklamaci s přepravní firmou nebo poštou a po domluvě s kupujícím nebo spotřebitelem vyřeší vzniklou situaci.
 8. Reklamace bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Na případné delší lhůtě se musí obě strany vzájemně písemně dohodnout.
 9. Pokud spotřebitel nesouhlasí s výsledkem reklamačního řízení a nedohodne se s prodávajícím, může se obrátit na Českou obchodní inspekci, organizace na ochranu spotřebitele nebo na soudní soustavu České republiky.

 

Záruční podmínky

 1. Délka záruky je uvedena v zákoně a je u nepotravinářského zboží 24 měsíců. U potravinářského zboží je nutné přihlížet k době trvanlivosti uvedené na obalu zboží. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, kdy byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny součástky za jiný kus případně typ se záruční doba neprodlužuje. Na toto je vystaven reklamační protokol a případné reklamace se uplatňují na základě tohoto reklamačního protokolu.

Zánik nároku na uplatnění záruky

- pokud vypršela dnem převzetí do opravy záruční doba

- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí či chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí

- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží

- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami

- zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN

- zboží bylo poškozeno živly

- provedení neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav

 

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Adresát:

 

 

Adresa:

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží: 

Číslo objednávky nebo kupní smlouvy:

Datum objednání zboží:

Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a):

Vaše jméno a příjmení:

Vaše adresa: 

 

Podpis (pokud je zasíláno v listinné podobě)

 

____________________________

 

Datum: